O nas

Rada Biznesu funkcjonuje przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego od 2003 roku. Zrzesza liderów biznesu głównie z województwa łódzkiego. Podstawowymi celami funkcjonowania Rady są:

  • Współpraca z Wydziałem Zarządzania UŁ w obszarze procesu dydaktycznego
  • Wymiana doświadczeń pomiędzy teoretykami i praktykami zarządzania
  • Wsparcie i uczestnictwo w inicjatywach studenckich Wydziału Zarządzania UŁ
  • Współpraca w zakresie organizacji praktyk zawodowych dla najlepszych studentów Wydziału Zarządzania
  • Pozyskanie najlepszych absolwentów Wydziału Zarządzania dla praktyki
  • Współpraca między członkami Rady Biznesu, w tym przygotowanie wspólnie z Wydziałem Zarządzania oferty konsultingowej i szkoleniowej dla członków Rady Biznesu

Wydział Zarządzania UŁ (Kopiowanie)

© 2021 Rada Biznesu Wydziału Zarządzania UŁ | Zaloguj się

Partnerzy