III edycja kursu “Mała firma w pigułce”

Wiadomość z dnia r.

W dniach 19 lutego – 19 marca 2016 r. odbyła się III edycja kursu „Mała firma w pigułce” zorganizowanego we współpracy z Bankiem Zachodnim WBK w ramach Programu Santander Universidades.

Biznesplan, finanse, prawo, rachunkowość i marketing – to dziedziny, których znajomość jest konieczna do efektywnego prowadzenia i rozwijania firmy. Początkujący przedsiębiorcy często nie wiedzą, jak skutecznie zarządzać własnym biznesem, stąd pomysł na organizację kursu. Do udziału w kursie zaprosiliśmy wszystkich zainteresowanych, którzy myślą w przyszłości o założeniu własnej działalności gospodarczej.

Uczestnicy szkolenia poznali podstawy rachunkowości i prawa pracy w kontekście małych i średnich przedsiębiorstw. Dowiedzieli się, jak planować pracę i pozyskiwać środki na rozwój biznesu, a także jak napisać skuteczny biznesplan oraz jaką strategię marketingową obrać, aby firma miała szansę odnieść sukces na rynku.

Program został zrealizowany podczas 50 godzin szkoleniowych (każda po 45 minut). Zajęcia odbywały się w pięciu blokach tematycznych: podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej, finanse, rachunkowość, działania marketingowe, biznesplan.

Kurs ukończyło 29 osób. Po każdych zajęciach uczestnicy wypełniali ankiety ewaluacyjne odnośnie ich prowadzących. W ankietach doceniono zaangażowanie prowadzących i wysoki poziom merytoryczny zajęć. Z największym uznaniem kursantów spotkały się zajęcia dotyczące działań marketingowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, podstawowych kategorii finansowych w działalności gospodarczej oraz źródeł finansowania przedsięwzięć.

© 2018 Rada Biznesu Wydziału Zarządzania UŁ | Zaloguj się

Partnerzy