Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

Wiadomość z dnia r.

Inauguracja 2018

Uroczysta inauguracja roku akademickiego odbyła się na Wydziale Zarządzania UŁ 28 września 2018 roku. W gronie zaproszonych gości znaleźli się: przedstawiciele władz uniwersyteckich i innych wydziałów UŁ, Kolegium Dziekańskiego, pracownicy Wydziału Zarządzania UŁ, partnerzy biznesowi i instytucjonalni Wydziału oraz studenci rozpoczynający przygodę z Wydziałem Zarządzania UŁ.

Po oficjalnych wystąpieniach Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ dr hab. Tomasza Czapli, prof. UŁ oraz Prorektora ds. ekonomicznych dra hab. Grzegorza Urbanka, prof. UŁ grupa najlepszych studentów otrzymała z rąk Pana Rektora, Pana Dziekana oraz przedstawicieli, partnera wydarzenia, Santander Universidades listy gratulacyjne i upominki. Tegoroczny wykład inauguracyjny pt. “Społeczna czasoprzestrzeń rozwoju miasta” wygłosił prof. dr hab. Jerzy Hausner.

Dziekan Wydziału Zarządzania przedstawił studentom I-go roku opiekunów poszczególnych kierunków oraz grup studenckich, zaprosił na spotkania organizacyjne z opiekunami, zachęcił do aktywnego życia studenckiego m.in. poprzez udział w różnorodnych wydarzeniach organizowanych na Wydziale. Studenci otrzymali od Dziekana zaproszenie na prezentację kół naukowych „sKOŁOwanie”, na imprezę wydziałową „WZ-tówkę”, ponadto Dziekan zachęcił ich do pobierania zaktualizowanej wersji aplikacji mobilnej oraz do korzystania z Przewodnika Studenta przygotowanego w wersji on-line.

Na zakończenie Dziekan Wydziału skierował wyjątkowe słowa podziękowania do Partnera wydarzenia Santander Universidades.

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z wydarzenia.

© 2019 Rada Biznesu Wydziału Zarządzania UŁ | Zaloguj się

Partnerzy